Ruang Bersalin
Home » Ruang Bersalin

RUANG BERSALIN (vk)

bersalin

Kamar bersalin atau ruang VK adalah sebuah unit layanan pada rumah sakit yang berfungsi sebagai ruang persalinan selama 24 jam. Pada ruangan ini, terdapat 3 buah tempat tidur tindakan dan 1 buah tempat tidur observasi.